Gweithio gyda ni

Prisio

Wrth eich gwasanaeth

Mae bilio WASTAD yn dryloyw…

Fel y byddech yn ei ddisgwyl, mae cost pob prosiect yn dibynnu ar yr hyn sydd ei angen a pha mor hir y mae’n ei gymryd. Mae Greener Edge yn mynd trwy bopeth gam wrth gam felly nid oes unrhyw gostau annisgwyl ar hyd y ffordd. Mae dyfyniadau yn aml yn ffigur ‘ddim mwy na’.

Mae Greener Edge yn edrych ar bob agwedd o’ch adeilad neu sefydliad fel y gall y tîm roi cyngor ar sut y gellir ei wneud yn fwy ynni-effeithlon a chyflawni eich disgwyliadau. Yna mae’n argymell y math o dechnoleg sy’n addas i’ch busnes a’ch cyllideb. Ac os disgwyl i brosiect gymryd hyd at 10 diwrnod ac mae’n cael ei gwblhau erbyn y seithfed, yna bydd y cleient yn cael bil am y saith diwrnod a weithiwyd yn unig.